Hà Nội: Tăng cường quản lý xe máy điện

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1840/UBND-CT, yêu cầu sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã tăng cường quản lý xe máy điện trên địa bàn thành phố.

Tăng cường quản lý xe máy điện tại Hà Nội

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được văn bản của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về tăng cường quản lý xe máy điện.

Cụ thể, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương phối hợp với ngành Công an, Tài chính, Công thương trong việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh xe máy điện trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền (thông qua các cơ quan quản lý tại địa phương: xã, phường, tổ dân phố…), vận động để người dân chấp hành quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1630/TTg-KTN ngày 11/9/2015 về đăng ký xe máy điện.

Về việc trên, UBND thành phố yêu cầu sở, ngành: Công an thành phố, Giao thông Vận tải, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Cục Hải quan thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được nêu tại văn bản trên.

Trong quá trình triển khai thực hiện cần bám sát chỉ đạo của bộ, ngành trung ương và phối hợp chặt chẽ UBND các quận, huyện, thị xã để đảm bảo hiệu quả công tác quản lý xe máy điện trên địa bàn thành phố.

UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng trực thuộc và UBND xã, phường, thị trấn phối hợp các lực lượng chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền vận động để người dân chấp hành quy định pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ và thành phố.

Theo Chinhphu.vn