Những bức ảnh hàng thật giá thật nhưng bạn cứ cảm thấy nó “sai sai”

Cơn sóng nào đã đưa em dạt đến đây?

1-4

 

Hiện thân của tình yêu sống mãi là đây

2-5

 

Hình như em mèo này cũng mới bị nhện đột biến gen cắn thì phải

3-4

 

Ngồi uốn cái này chắc vất vả lắm

13-2

 

Họ hàng với xe bay trong Harry Potter đây rồi

14

 

Lùi xe quá đà rồi bác tài ơi

15

 

Đố bạn biết chiếc lốp này đã ở đây bao lâu?

17

 

Năm nay mới thịnh hành mốt trang trí cổng nhà bằng xe hơi à?

18

 

Kiểu làm sao có thể..?

19

 

Khoan thắc mắc tại sao lại để xe được lên chỗ đó, mà nếu muốn xài thì làm sao lấy xuống đây?

20

 

Đã phát hiện Wonder Women phiên bản đời thực

7-5

 

Nguồn ảnh: Brightside