Lịch thi THPT Quốc Gia chính thức từ Bộ Giáo dục

 

Tiến hành sớm hơn so với mọi năm, kỳ thi THPT Quốc gia sẽ tiến hành từ ngày 22/6/2017 đến 24/6/2017. Lịch thi cụ thể như sau:

Sáng 22/6 : Thi môn Ngữ Văn (120 phút)

Chiều 22/6: Thi môn Toán (90 phút)

Sáng 23/6: Bài thi tổ hợp môn Khoa học Tự Nhiên (150 phút)

Chiều 23/6: Thi môn Ngoại Ngữ (60 phút)

Sáng 24/6: Bài thi tổ hợp môn Khoa học Xã Hội (150 phút)

Với các môn thi tổ hợp, các môn thi thành phần trong bài thi được xếp thức tự thống nhất như sau: bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm môn vật lý- hóa học- sinh học, bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm các môn lịch sử- địa lý- giáo dục công dân.

Ở những bài thi tổ hợp này, thí sinh sẽ dự lần lượt từng môn thi thành phần, nhưng cùng chung trên một phiếu trả lời trắc nghiệm cho mỗi bài thi. Thí sinh được phép chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT. Điều này sẽ giúp cơ hội trúng tuyển của các bạn thí sinh được nâng cao hơn.

Theo báo Tuổi Trẻ