Tự ý sửa giấy phép lái xe sẽ bị ngừng cấp mới trong 5 năm

Muốn thay đổi thông tin các bạn nhất định phải tới các cơ quan có chức năng để làm nhé, đừng tự ý tẩy sửa.

 

Bởi theo Điều 45 của Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT về việc sử dụng và quản lý giấy phép lái xe (GPLX) quy định:

– GPLX hợp lệ là GPLX do Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở GTVT cấp, có số phôi GPLX trùng với số phôi trong hệ thống thông tin quản lý GPLX.
– Người tẩy xóa, làm sai lệch các thông tin trên GPLX; sử dụng GPLX hoặc hồ sơ lái xe giả; có hành vi gian dối khác để được đổi, cấp lại, cấp mới GPLX, ngoài việc bị cơ quan quản lý GPLX ra quyết định thu hồi GPLX và hồ sơ gốc còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp GPLX trong thời hạn năm năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm, nếu có nhu cầu cấp lại GPLX phải học và sát hạch như trường hợp cấp GPLX lần đầu.
Theo plo.vn