Thông báo về việc: Cấp đổi Phiếu đăng kiểm

Kính gửi: Quý Đại lý bán xe máy điện ANBICO trên toàn quốc   Chi nhánh Công ty TNHH An Phú tại Vĩnh Phúc (sau đây gọi tắt là Chi nhánh An Phú) nhận được Công văn số 7319/DKVN-VAQ ngày 23.11.2018 của Cục Đăng kiểm Việt Nam thông báo việc cấp đổi Phiếu Kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe mô tô, xe gắn máy, xe mô tô điện, xe gắn máy điện. Để triển ngay ngay yêu cầu của Cục Đăng kiểm Việt Nam và để bảo vệ quyền lợi của các Đại lý có bán hàng xe máy điện nhãn hiệu ANBICO, Chi nhánh An Phú đề nghị các Đại lý phối hợp thực hiện các việc sau đây:   1. Kiểm tra tồn kho xe máy điện nhãn hiệu ANBICO và tập hợp các Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng có ngày đề trên Phiếu từ ngày 2.7.2015 đến ngày 2.2.2017 gửi về Chi nhánh An Phú theo địa chỉ sau: – Chi nhánh Công ty TNHH An Phú tại Vĩnh Phúc – Người nhận: Văn Hồng Nhung – Địa chỉ: Thôn Hán Lữ, Phường Khai Quang, Tp Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc – Điện thoại: 0979999660.   2. Đối với các Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng cấp cho xe nhãn hiệu ANBICO từ ngày 2.7.2015 đến ngày 2.2.2017 tương ứng với các xe đã bán cho khách hàng thì Đại lý cần đi đăng ký biển số cho khách hàng trước ngày 30.12.2018.   Các Đại lý cần triển khai khẩn trương các việc nêu trên và gửi về Chi nhánh An Phú trước ngày 10.12.2018 để Chi nhánh An Phú kịp làm thủ tục với Cục Đăng kiểm để đổi sang phôi Phiếu mới. Các Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng cấp cho xe máy điện nhãn hiệu ANBICO trong thời gian từ 2.7.2015 đến 2.2.2017 sẽ không còn giá trị đăng ký xe từ ngày 1.1.2019.   Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý Đại lý./.
Xe điện Anbico – Giá trị đích thực 📞 Hotline: 1900 1981 📟 Website: anbico.vn 🏗 Nhà máy sản xuất: P. Khai Quang, Tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc