Hà Nội: Đẩy mạnh kiểm tra, xử lý vi phạm không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện

Ban An toàn giao thông TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 77/BATGT-VP về tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

Theo đó, yêu cầu Công an Thành phố chỉ đạo các lực lượng chức nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; đối với các trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm, đề nghị có hình thức phối hợp chặt chẽ với nhà trường, gia đình học sinh, sinh viên để quản lý, giáo dục nhằm tránh tái phạm; đối với trường hợp CB, CC, VC và người lao động vi phạm, đề nghị gửi thông tin đến Thủ trưởng có quan, đơn vị quản lý để xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định.

Đưa nội dung tuyên truyền quy định đội mũ bảo hiểm, hậu quả của hành vi không chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện đến đông đảo các tầng lớp nhân dân để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông

Sở Giáo dục và đào tạo chỉ đạo các nhà trường phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và gia đình học sinh, sinh viên trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm túc quy địnhh của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là quy định đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; sớm triển khai giảng dạy bộ tài liệu giáo dục an toàn giao thông cho học sinh phổ thông Hà Nội theo chỉ đạo của UBND TP. Đồng thời, chỉ đạo các trường học phối hợp với các lực lượng chức năng có phương án đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc tại khu vực cổng các trường học, đặc biệt trong ngày Khai giảng và trong năm học 2019-2020.

UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn quản lý, đặc biệt là vi phạm của người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm; xe máy đi vào đường cấm, đường cao tốc; chỉ đạo các trường học trên địa bàn tăng cường công tác quản lý, giáo dục học sinh chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là quy định về đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; quy định về các độ tuổi được phép điều khiển phương tiện phù hợp.

Xử lý, khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đối với các tuyến đường trên địa bàn quản lý; bổ sung đầy đủ biển báo hiệu, gờ giảm tốc, đảm bảo tầm nhìn, bán kính đường cong,… nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Trong thời gian chờ xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, đề nghị bố trí ngay lực lượng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông tại các vị trí trên nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, triển khai thường xuyên trong các cuộc họp chi bộ, họp tổ dân phố, họp thôn, các cuộc họp của các đoàn thể chính trị – xã hội tại cơ sở.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *